GasAlertMicroClip XL

GasAlertMicroClip XL

Kompakt gasvarnare för flera gaser med en knapp för enkel och säker hantering.

Den lilla och kompakta multigasvarnaren ger ett ekonomiskt skydd mot atmosfäriska risker. Med enknappshantering är gasvarnaren enkel att använda och minskar tiden som går åt till att utbilda användaren.

Mätbara gaser:
Svavelväte H2S
Kolmonoxid CO
Syre O2
Brännbara gaser LEL

Datablad (Eng)GasAlertMicroClipXL (924 KB)