GasAlertClipExtreme

GasAlertClipExtreme

OBS: Utgående modell, välj BW Clip istället. Gasvarnare för larm med 24 eller 36 månaders drift. Behöver ej kalibreras eller laddas.

Produktbeskrivning

Är den mest populära och använda underhållsfria gasdetektorn i världen. Enkel användning kombinerad med minimala utbildningskrav och underhållskostnader gör den till den mest kostnadseffektiva lösningen för anläggningsarbetare eller de entreprenörer som finns på plats. Mätbara gaser: Svavelväte H2S Svaveldioxid SO2 Kolmonoxid CO Syre O2