GasAlertQuattro

GasAlertQuattro

Robust gasvarnare för flera gaser med många funktioner och tydlig användarvänlig display.

Artikelnr: GasAlert Quattro Kategori:

Den tåliga och pålitliga multigasvarnaren för upp till fyra gaser har många funktioner och enkel enknappshantering. GasAlertQuattro har flexibla strömförsörjningsalternativ och är därför alltid redo. GasAlertQuattro passar för en rad olika användningsområden i industrin inklusive slutna utrymmen.

Mätbara gaser:
Svavelväte H2S
Kolmonoxid CO
Syre O2
Brännbara gaser LEL

Datablad (Sve) GasAlertQuattro (0,5 MB)