Palmstiernas Svenska AB är certifierade enligt ISO 9001:2008. Vi är också certifierade och registrerade i Sellihca kvalificeringssystem och Honeywell Master Service Center Sverige.
et innebär att vi hela tiden strävar efter att effektivisera och kvalitetssäkra våra processer och att vi arbetar med ständiga förbättringar.