Palmstiernas Svenska AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi är även certifierade Honeywell Master Service Center Sverige.
Detta innebär att vi hela tiden strävar efter att effektivisera och kvalitetssäkra våra processer och att vi arbetar med ständiga förbättringar.

Miljöpolicy
Palmstiernas Svenska AB ska sträva efter att minimera påverkan på miljön och arbeta
för en hållbar produktutveckling.
Vårt miljöarbete ska visa våra kunder att vi är en riktig hållbar leverantörsval.