BW Clip

Gasvarnare för en gas, med automatisk självtest för batteri, sensor och elektronik.

Bw Clip är en underhållsfri detektor för en gas.

Automatisk självtest för batteri, sensor och elektronik, vilket innebär bra pålitlighet och inget driftstopp. Loggar automatiskt de 35 senaste gashändelserna och funktionstestresultaten.

Kompatibel med både MicroDock II och IntelliDoX.

Bw Clip har en så kallad Reflex Technology vilket innebär att den automatiskt testar sensorns drifttillstånd varje timme. Detta ökar säkerheten, drifttiden och arbetarnas förtroende.

Flexibel justering av larmgränsvärden enligt behov.

 

Mätbara gaser:

Svavelväte H2S

Kolmonoxid CO

Syre O2

Svaveldioxid SO2

Datablad (Eng) Bw Clip
Datablad (Sve) Bw Clip