Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna
sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att
följa lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter vi lagrar och hur länge?

Uppgifter som lagras är de fält som du som kund fyller i på inskickade formuläret.
Uppgifter som sparas är de som behöver vidare behandling eller användas som senare
referenser och för tjänsten Ni anmält Er till såsom Nyhetsbrev. Informationen sparas på denna webbplats som är placeras i Sverige och inskickad information från dig sparas även i vårt e-post system som fysiskt finns i Europa.

Den information vi lagrar lämnas inte ut till 3-part eller används för andra ändamål.

Varför vi lagrar data?

Vi sparar uppgifter för att kunna upprätthålla kontakten med våra kunder och för att på
ett snabbt sätt kunna uppdatera oss om kundens relation till oss.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har när som helst rätt att ta del av den information som finns lagrad om dig, samt begära
ändring eller rättning av dina personuppgifter. För att göra detta så ta kontakt med
personuppgiftsombudet. Om du vill be raderad från nyhetsbrev kan detta även ske genom att avregistrera sig från nyhetsbrevet.

Samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till dina personuppgifter, för att göra detta
kontakta personuppgiftsombudet.
Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med vår
integritetspolicy har du rätt att klaga till en tillsyningsenhet.

Personuppgiftsombud

Mikael Nilsson
0703-136633
mikael.nilsson@palmstiernas.se

Personuppgiftsansvarig

Palmstiernas Svenska AB
Bivägen 1
663 41 Hammarö
054-521470

Organisationsnummer: 556650-7314