GasAlertExtreme

GasAlertExtreme

Gasvarnare för larm med utbytbara batterier och sensorer som ger lång livslängd.

Kategori: Etiketter: , , ,

Denna detektor för en gas har en enkel på/av-drift och erbjuder längre hållbarhet med batteri och sensor som byts ut efter två år. GasAlert Extreme är utformad med tanke på hållbarhet och komfort och visar tillförlitligt alla gasrisker från ett brett antal giftiga gaser.

Mätbara gaser:

Svavelväte H2S
Kolmonoxid CO
Syrgas O2
Svaveldioxid SO2
Fosfin PH3
Klor CL2
Ammoniak NH3
Kvävedioxid NO2
Vätecyanid HCN
Etylenoxid C2H4O
Klordioxid 
ClO2
Ozon O3
Kväveoxid eller Kvävemonoxid NO

Datablad GasAlertExtreme