Honeywell XNX Universal Transmitter

Honeywell XNX Universal Transmitter

Honeywell XNX – Universell Transmitter med HART, för alla typer av gas-sensorer.

Artikelnr: Honeywell XNX Universal Transmitter Kategori:

Universell Transmitter för användande med ett brett urval av elektrokemiska, katalytiska och infraröda sensorer. HART och 4-20 mA utsignal som standard. Som tillval finns Modbus och inbyggda reläer för lokala larmutgångar (A1, A2 och Fel). Foundation Fieldbus. Kan även kombineras med Sensepoint HT, Sensepoint PPM, Searchpoint Optima Plus och Searchline Excel. [ATEX]

Mätbara gaser: Explosiva gaser LEL/vol% [IR/Kat], klor CL2, klordioxid ClO2, kolmonoxid CO, koldioxid CO2 [IR], väte H2, svavelväte H2S, fluorväte HF, ammoniak NH3, kväveoxid NO, kvävedioxid NO2, syre O2, fosfin PH3 och svaveldioxid SO2.

Datablad (Eng) Honeywell XNX Universal Transmitter (2,8 MB)

Datablad (Sve) Honeywell XNX Universal Transmitter (2,75 MB)

XNX Manual ENG rev12

DTM Paket för Honeywell XNX .ZIP fil(35 MB)

Title