Honeywell Satellite XT

Honeywell Satellite XT

Honeywell gasdetektor med display och smarta sensorer

Transmitter med inbyggd display och 4-20 mA utsignal (reläutgångar tillval).
Med unik ””sensorservice”” för att slippa traditionell kalibrering med testgas.

Det självklara valet för exotiska gaser som klordioxid ClO2, svaveldioxid SO2, ozon Om.fl. där kalibreringsgas på flaska inte finns eller är olämpligt att hantera.
Mätbara gaser: Explosiva gaser (LEL), arsin AsH3, diboran B2H6, bromin Br2, klor Cl2, klortrifluorid ClF3, klordioxid ClO2, kolmonoxid CO, fosgen COCl2, acetaldehyd C2H4O (ETO), fluor F2, germane GeH4, väte H2, vätesulfid H2S, väteselenid H2Se, vätebromid HBr, väteklorid HCl, vätecyanid HCN, bis (trimetylsilyl) amin HMDS, hydrazin N2H4, ammoniak NH3, kväveoxid NO, kvävedioxid NO2, syre O2, ozon O3, fosfin PH3, svavelhexafluorid SF6, silane SiH4, svaveldioxid SO2, tetraetylortosilikat TEOS och trimethylborane TMB.

Datablad (Eng) Honeywell Satellite XT (0,68 MB)

Manual (Eng) Honeywell Satellite XT (1,52 MB)

Sensorservice Honeywell Satellite XT (230 KB)