Honeywell Searchline Excel

Honeywell Searchline Excel

Honeywell Open Path IR gasdetektor (linjedetektor) för explosiva gaser(ATEX)

Open Path Transmitter (Linjedetektor) med infraröd teknik (IR) för brännbara gaser, 4-20 mA utsignal, Modbus som tillval.

[ATEX] Påverkas inte av solljus, regn eller dimma. Långtidsstabil med litet underhållsbehov. Finns i tre varianter för avstånd 5-40 meter, 40-120 meter och 120-200 meter. Lämplig centralenhet är System 57.

Mätbara gaser:
Brännbara gaser LEL
Metan CH4
Propan C3H8
Etan C2H6
Butan C4H10
Pentan C5H12
Etylen C2H4
Propylen C3H6
Etanol C2H60
Metanol CH40

Datablad (Eng) Honeywell Searchline Excel (1,15 MB)

Manual (Eng) Honeywell Searchline Excel (4,82 MB)