Honeywell Sensepoint XCD

Honeywell Sensepoint XCD

Honeywell gasdetektor med färgkodad display (ATEX).

Transmitter med färgkodad display och 4-20 mA utsignal. Inbyggda reläer för lokala larmutgångar A1, A2 och Fel. Finns även med IR sensor för explosiva gaser och koldioxid CO2. [ATEX]

Display växlar färg beroende på status,
Grön = OK
Gul = Varning
Röd = Larm.

Mätbara gaser: Explosiva gaser LEL/vol%)[IR/Kat], kolmonoxid CO, koldioxid CO2 [IR], väte H2, svavelväte H2S och syre O2.

Datablad (Sve) Honeywell Sensepoint XCD (2,15 MB)

Manual (Eng) Honeywell Sensepoint XCD (5,57 MB)