Honeywell Sensepoint XRL

Honeywell Sensepoint XRL

Honeywell gasdetektor med Bluetooth (ATEX)

Artikelnr: Honeywell XNX Universal Transmitter-1-1 Kategori:

Tack vare Honeywells användning av Bluetooth Low Energy (BLE) -teknologi kan du installera och underhålla din Sensepoint XRL gasdetektor – direkt från din smartphone. Använd Honeywells Sensepoint App (Android) för att trådlöst utföra många uppgifter – från att kalibrera, eller för att kontrollera felkoder – från upp till 10 meter bort. Sensepoint XCL finns för detektering av brännbara gaser och eller som detektor för giftiga gaser som vanligen finns i industriella anläggningar.

Mätbara gaser: Explosiva gaser LEL/vol% [IR/Kat], klor CL2, klordioxid ClO2, kolmonoxid CO, koldioxid CO2 [IR], väte H2, svavelväte H2S, fluorväte HF, ammoniak NH3, kväveoxid NO, kvävedioxid NO2, syre O2, fosfin PH3 och svaveldioxid SO2.

Honeywell Sensepoint XRL (Eng) Datablad

Title