Honeywell Searchpoint Optima Plus

Honeywell Searchpoint Optima Plus

Honeywell IR gasdetektor för explosiva gaser [ATEX]

Transmitter med infraröd teknik (IR) för brännbara gaser och 4-20 mA utsignal. Kommunikationsprotokollet ModBus finns som tillval.

[ATEX] Långtidsstabil med litet underhållsbehov. Snabb respons, fungerar i inerta miljöer. Lämplig centralenhet är System 57.
Mätbara gaser:
Brännbara gaser LEL
Kolväten t.ex. metan CH4, propan C3H8, etan C2H6, butan C4H10
Lösningsmedel t.ex. aceton C3H60, etanol C2H60, metanol CH40 m.fl.

Datablad (Eng) Honeywell Searchpoint Optima Plus (0,61 MB)

Installation (Eng) Honeywell Searchpoint Optima Plus (0,65 MB)

Manual (Eng) Honeywell Searchpoint Optima Plus (1,3 MB)