GasAlertMax XT

Robust gasvarnare för flera gaser med inbyggd pump

Artikelnr: GasAlertMax XT Kategori:

Den tåliga multigasvarnaren ger tillförlitlig övervakning av upp till fyra gaser. Med enkel enknappshantering och inbyggd provtagningspump. Övervakning av slutna utrymmen och fjärrövervakning har aldrig varit lättare

Mätbara gaser:
Svavelväte H2S
Kolmonoxid CO
Syre O2
Brännbara gaser LEL

Datablad (Sve) GasAlertMax XT (496 KB)