GasAlertMicroClip X3

GasAlertMicroClip X3

Kompakt gasvarnare för flera gaser med en knapp för enkel och säker hantering.

GasAlertMicroClip X3 är en kompakt gasvarnare med en knapp för enkelt och säkert handhavande.
Nu med en ny syresensor som har en förväntad livslängd på 5 år (Garanti 3 år).
Batteritid upp till 18 timmar.

Mätbara gaser:
Svavelväte H2S
Kolmonoxid CO
Syre O2
Brännbara gaser LEL

Datablad (Sve) GasAlertMicroClip X3