BW Flex

Kompakt gasvarnare för flera gaser med lång driftstid.

BW Flex

Gasdetektor för flera gaser med lång driftstid. Viktig säkerhetsinformation förmedlas tydligt och effektivt via displayen. Kompatibel med Bluetooth för att enkelt överföra mätdata. Dess innovativa design, kompakta storlek och användarvänlighet bygger på arvet från Honeywells BW™ gasdetektionsprodukter.

Mätbara gaser:
Brännbar gas (LEL)
Syre (O2)
Svavelväte (H2S)
Kolmonoxid (CO)
Svaveldioxid (SO2)

Datablad BW FLEX

Title