Bex LA DN80

Bex LA DN80

Bexventiler DN80 används vanligen för dränering av rör och tankar.

Artikelnr: Bex LA DN80 Kategori:

Kulan är i princip en del av rörväggen och ventilen har fullt genomlopp. När ventilen öppnas bidrar flänsens kona till en acceleration av mediet och snabbare dränering. Då mediet inte blir sedimenterat framför kulan accelererar hastigheten genom ventilen mycket snabbt. Är röret eller tanken ventilerad kommer också dräneringen att ske snabbt. LA-ventilens funktion och konstruktion gör att man vanligen kan minska en tänkt dräneringsventils dimension.
Används ventilen som avstick från stam blir infästningen stark och rörsvep krävs vanligen inte vid ventilen. Ventilens tyngdpunkt ligger ca 80 mm från rörvägg och ventilvikten är ca 8 kg. När den förses med roterbar svetsände minskar risken för stressbelastning i förbanden nedströms samtidigt som montaget underlättas.

Bex LA DN80 (308 KB)