Bex LA DN50

Bexventiler DN50 kan användas som provuttagsventil på massa vid lägre tryck.

Kategori:

Ventilen används ofta för dränering av rör och tankar. Vid avstick från stamledning blir infästningen stark och rörsvep krävs inte vid ventilen. Tyngdpunkten ligger ca 50 mm från rörvägg och ventilens vikt är låg eller drygt 3 kg. Risken för utmattningsbrott i svetsar är mycket liten även om röret vibrerar kraftigt.
Alla Bexventiler kan fås med olika specialflänsar, anpassade till processen.

Bex LA DN50 (321 KB)

Title