Bex Komponent - Armatur

Bex komponent består av luftfördelningslist och magnetventilsramper.