Bex komponent består av luftfördelningslist och magnetventilsramper.