Touchpoint Pro

Touchpoint Pro

Med Touchpoint Pro gaslarmcentral är det enkelt att designa, installera, konfigurera och handha ditt gaslarm

Med Touchpoint Pro gaslarmcentral är det enkelt att designa, installera, konfigurera och handha ditt gaslarm.

Upp till 64 detektorer och 128 utgångar (reläer).

Touchdisplay i färg för enkelt handhavande.

Med komplex larmhantering (voterade, zoner, tidsfördröjda larm m m).

Web-server för visning av status på dator via lokalt nätverk.

Kan designas med undercentraler för att spara in på kabeldragning.

Datablad(Eng) Touchpoint Pro (2,55MB)
Broschyr (Eng) Touchpoint Pro (422kB)
Manual (Eng) Touchpoint Pro (3,97MB)