Odörisering

Odörisering

Palmstiernas levererar utrustning för odörisering av gas. Naturgas såväl som uppgraderad biogas är luktfri. Luktmedel skall tillsättas i gasen så att man skall kunna känna lukten av en gasblandning långt innan den blir explosiv.

Artikelnr: Odörisering Kategori:

Palmstiernas levererar utrustning för odörisering av gas. Naturgas såväl som uppgraderad biogas är luktfri. Luktmedel skall tillsättas i gasen så att man skall kunna känna lukten av en gasblandning långt innan den blir explosiv. (<20% LEL) . Extevent som förvärvades av Palmstiernas 2020 har utvecklat en egen doseringsutrustning. Idag tillverkar vi den tredje genarationen av utrustningen.

Doserutrustning
Utrustningen doserar korrekt och automatiskt in rätt mängd luktmedel i gasen. ODORIZER FS 6.0-III och FS 12.0-III, är utrustad med flödesvakt för att säkerställa funktionen, klarar tryck upp till 400 bar och lämpar sig därför även till LCNG anläggningar. LCNG är anläggningar som högtryckskondenserar flytande Naturgas till komprimerad Naturgas, som används till bla drivmedel för Fordon.

Utrustningen finns i två storlekar med 6 alt. 12 liter kapacitet och är klassad för montage i Ex zon.

Odörmedel
Det finns olika typer av luktmedel. De kan delas in i två grupper, de som innehåller olika svavelföreningar som tex. THT och Merkaptan. Samt svavelfritt luktmedel som framställs syntetisk väg, att jämföras med en parfym men med (en annan upplevelse/syfte!)

Palmstiernas säljer och distribuerar GASODOR S-Free som namnet anger är det utan svavel. Fyllning och leverans sker lokalt från Hammarö.

Odörtankar
För transport av odörmedel använder vi framför allt tankar av typen GA50, det är en rostfri tank med 50 liters volym, tryckgodkänd till 10 bar. På kärlets topp sitter anslutningar med snabbkopplingar. Kunden köper ett eget kärl som sedan återfylls av Palmstiernas vid behov.

Övrigt
Kringutrustning, så som olika typer av skåp, värme, spillskydd, nivåvakt, kolfilter finns som tillbehör till doseringsutrustningen.

Title