Gasanalys

Gasanalys

Palmstiernas levererar analysinstrument för anläggningar där man producerar biogas och uppgraderar biogas till biometan.

Artikelnr: gasanalys Kategori:

GASANALYS
Palmstiernas levererar analysinstrument för anläggningar där man producerar biogas och uppgraderar biogas till biometan. Analys av biogas är en balans mellan tillförlitlighet och mätnogrannhet. Instrumenten skall klara miljön, tex. placeras i Ex-miljö. Vara lättskötta och robusta (enkla att underhålla/rengöra). Styrning och kalibrering skall vara enkel och anpassas till applikationen. Det är viktigt att kompensera för föränderliga faktorer och välja en mätprincip som lämpar sig för applikationen. Utformad så att instrumenten blir lätthanterade och driftsäkra.

ANA 14 Rågas
ANA 14 är vår egen analyslösning, där vi använt all vår kunskap och erfarenhet vid utformningen. Egenutvecklad teknik tillsammans med beprövade komponenter ger bra funktion. Vi mäter Metan (CH4), Koldioxid (CO2), Syre (O2), Svavelväte (H2S) i rågasen. Andra gaser kan lösas vid förfrågan, montage och kalibrering sker i våra lokaler på Hammarö.

ANA 14 Biometan
Biometananalysatorn används för att garantera att gasen uppfyller de krav som myndigheten har satt upp för tex. Fordonsgas. Vi mäter normalt sett Metan (CH4), Koldioxid (CO2), Syre (O2), Svavelväte (H2S), Daggpunkt (H2O).

Fuktmätning
Palmstiernas levererar fuktgivare för att undvika kondens och frysningar i processen. Fukten mäts i grader Celsius Daggpunkt vilket sedan kan översättas i tex mg/Nm3 gas, ppm eller % rel fuktighet.

Title