M-System serie 26 har fasta mätområden som beställs vid leverans. Serie 27 är inställbara via PC-program alt. med HART-dosa.