Temperatur

  • 27/26 Serie

    M-System serie 26 har fasta mätområden som beställs vid leverans. Serie 27 är inställbara via PC-program alt. med HART-dosa.

  • B6U / B6U-B

    M-System B6U / B6U-B är en två-trådsmatad temperaturomvandlare med display för I.S eller ATEX krav.

  • Mätelement

    Palmstiernas Svenska AB har ett antal typer av mätelement för temperaturmätning beroende på Er applikation. Vi monterar ev. signalomvandlare innan leverans och hela paketet kommer färdigkalibrerat till Er.