Regulator Fuji PXR

Regulator Fuji PXR

Digital regulator särskilt lämpad för temperatur reglering.

Artikelnr: Regulator Fuji PXR Kategori:

Fuji PXR är en serie digitala regulatorer som är lämpade för temperaturreglering. Ingångar för termoelement, resistantgivare (PT-xxx) eller mA/Vdc. Utgångar för att styra t ex relä, SSR eller mA/Vdc.
Finns i 5 olika DIN storlekar: 24*48, 48*48, 48*96, 72*72 eller 96*96.

Datablad (Eng) Fuji PXR (1,6 MB)

Title