EP5 elektropneumatisk lägeställare

EP5 elektropneumatisk lägeställare

PMV EP5 en en elektropneumatisk lägeställare för roterande och linjära ställdon.

PMV EP5 en en elektropneumatisk lägeställare för roterande och linjära ställdon. Finns med olika axlar och kammar för att passa samtliga ställdon på marknaden.

Certifikat EP5 i.s. (3,3 MB)

Datablad (Eng) PMV EP5 (1,5 MB)

Datablad (Sve) PMV EP5 (247 KB)

Manual (Eng) EP5, P5 (0,99 MB)

Manual (Sve Finska) P5 EP5

Linjärt montage enligt standard IEC534-6:
Pdf Linjärt montage

Vridande montage enligt standard VDI/VDE3845:
Pdf Vridande montage

Title