Sök efter produktkoden med hjälp av serienumret på din enhet:

Produktnyckel

Serienumret skall vara 5 eller 6 siffror långt, nyare enheter har produktkoden på enheten.